Privacybeleid

Galderma respecteert de privacy van elke persoon die zijn websites bezoekt. Het privacybeleid van Galderma, waarin is beschreven welke informatie Galderma verzamelt en hoe Galderma deze informatie gebruikt, luidt als volgt:

 

INFORMATIE DIE AAN EEN PERSOON KAN WORDEN GEKOPPELD

U kunt een bezoek aan de website brengen zonder ons informatie te verstrekken die aan uw persoon kan worden gekoppeld. Galderma verzamelt informatie die aan een persoon kan worden gekoppeld (zoals naam, adres, telefoon/faxnummer en e-mailadres), uitsluitend wanneer deze vrijwillig wordt verstrekt door iemand die een bezoek brengt aan onze websites. Dergelijke aan personen koppelbare informatie die door bezoekers van de website is verstrekt, wordt door het Galderma-concern niet verkocht, verhuurd of anderszins ter beschikking gesteld of geopenbaard aan derden. Galderma zal deze informatie alleen gebruiken om antwoord te geven op uw vraag.

Alleen daartoe gemachtigde werknemers van het Galderma-concern of onze vertegenwoordigers (die ermee hebben ingestemd om informatie te beveiligen) hebben inzage in informatie die aan een persoon kan worden gekoppeld.

HET VERZAMELEN VAN ANONIEME INFORMATIE

Galderma verzamelt anonieme informatie over deze website, zoals de pagina's die u bekijkt en de zoekopdrachten die u invoert. Dergelijke informatie is anoniem, aangezien deze in geen geval aan de gebruiker van de website kan worden gekoppeld. De informatie wordt gebruikt voor het optimaliseren van de website in het kader van Galderma's continue interne actualisatieproces en voor het verkrijgen van statistische gegevens over uw bezoeken. De informatie kan worden geopenbaard aan derden die aan een geheimhoudingsplicht gebonden zijn.

LOGBESTANDEN

Wij gebruiken IP-adressen voor het analyseren van trends, het beheren van de website, het nagaan van de gangen van een gebruiker en het vergaren van globale demografische informatie voor gebruik in haar totaliteit. IP-adressen zijn niet gekoppeld aan informatie die aan uw persoon kan worden gekoppeld.

COOKIES

Cookies zijn tekstbestandjes die op uw computer worden geplaatst door websites en/of toepassingen die u gebruikt. Galderma gebruikt alleen cookies die strikt noodzakelijk zijn voor de werking van een website en/of toepassing. Zonder deze cookies werken de website en/of toepassing niet naar behoren. Wij vragen u derhalve niet om specifieke toestemming voor het gebruik van de desbetreffende cookies.

KINDEREN

Kinderen en jongeren tot 16 jaar wordt verzocht om toestemming te verkrijgen van een ouder of voogd alvorens zij persoonlijke gegevens verstrekken aan websites van Galderma.

LINKS

Links op deze website kunnen u naar andere websites brengen. U dient zich ervan bewust te zijn dat wij niet verantwoordelijk zijn voor de wijze waarop de desbetreffende websites met uw privacy omgaan. Wij adviseren u om zelf hun privacybeleid na te kijken alvorens informatie te verstrekken die aan uw persoon kan worden gekoppeld.

WIJZIGINGEN

Dit beleid kan op enig moment worden aangepast. Van wijzigingen wordt onmiddellijk mededeling gedaan op deze website.

Voor meer informatie over dit beleid, kunt u contact met ons opnemen.